Pregledali smo že

0

oseb.

DEJSTVA O DEMENCI

#1

Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši vzrok demence

1 od 9

oseb, starih 65 let ali več, ima Alzheimerjevo bolezen

+ 32.000

ocenjeno število bolnikov z demenco v Sloveniji

100.000

svojcev, zdravstvenih delavcev in drugih skrbi za obolele z demenco

1%

svetovnega BDP predstavljajo posredni in neposredni stroški demence, kar je toliko kot stroški za rakova obolenja ali srčno-žilne bolezni

x2

predvidevanja kažejo, da se bo število obolelih z demenco v dvajsetih letih podvojilo

Vir podatkov

Alzheimer’s Association. 2016 Alzheimer’s Disease Facts and Figures. Alzheimer’s & Dementia 2016;12(4) in Strategija demence 2020.

PROJEKT
ADAM

Vseslovenski projekt Adam je namenjen osveščanju o problematiki demence, zgodnjemu odkrivanju spominskih in miselnih motenj ter znanstveno-raziskovalnem delu, usmerjenem k razvoju novih diagnostičnih metod za demenco s pomočjo EEG tehnologije.

V treh mesecih projekta bomo približno 450 udeležencem, starim od 60 do 90 let, omogočili opravljanje mednarodno uveljavljenih presejalnih testov za zaznavo motenj v miselnih in spominskih sposobnostih.

Udeležencem bomo posneli možgansko aktivnost z EEG, kar bo slovenskim strokovnjakom omogočalo dostop do ogromne baze elektro-fizioloških podatkov za razvoj diagnostičnih metod in bazične znanstvene raziskave.

PARTNERJI
O PROJEKTU

PREDNOSTI ZA UDELEŽENCE

+ Dostopnost

Projekt bomo izvajali po vsej Sloveniji v prostorih ZDUS in domovih za starejše.

+ Brezplačno

Testiranje bo za vse udeležence popolnoma brezplačno.

+ Anonimnost

Anonimnost zajetih podatkov je zagotovljena. Podatke delimo le s testirano osebo.

+ Spremljanje

Vključitev v program večletnega spremljanja miselnih sposobnosti.

+ Neobvezujoče

Posredovana povratna informacija je zgolj informativna, brez nujnih naslednjih korakov zdravljenja.

+ Povratna informacija

V obdobju treh mesecev prejme testirana oseba povratno informacijo o kognitivni funkciji, izmerjeni s testom MoCA (Montreal Cognitive Assesment).

IZVAJANJE PROJEKTA
V SLOVENIJI

RAZVOJNI
IN ZNANSTVENI
POTENCIAL ZA SLOVENIJO:

EEG tehnologija kot diagnostični
indikator za demenco

Trenutni diagnostični testi za demenco imajo omejeno uporabnost, saj so bodisi dragi, invazivni in nedostopni bodisi imajo slabo napovedno vrednost. Razvoj potencialnih novih diagnostičnih metod na osnovi cenovno dostopne, neinvazivne in neboleče EEG tehnologije lahko vodi do revolucije pri diagnostiki demence. Projekt ADAM je namenjen tudi zbiranju podatkov, ki bodo omogočili testiranje EEG tehnologije za zgodnje odkrivanje demence.

EEG podatke bomo zajemali z inovativno Whitebox platformo, ki je plod slovenskega tehničnega in strokovnega znanja. Pridobljeni podatki bodo shranjeni v skladu z dogovorom s partnerji in uporabljeni izključno za raziskovalne namene. Podatke bo zajemalo osebje, ki bo pred tem ustrezno usposobljeno pod nadzorom osebja Kliničnega oddelka za bolezni živčevja Nevrološke klinike (Univerzitetni klinični center Ljubljana).

PROTOKOL
ZAJEMANJA PODATKOV

Sprejem
udeleženca

Pojasnitev
protokola zajema

Izvedba
MoCa testa

Anketa o jemanju zdravil za ugotavljanje učinka polifarmacije na kognitivne funkcije

Reševanje
GDS testa / Geriatrični test depresije

Priprava na
EEG snemanje

Snemanje možganske aktivnosti s pomočjo EEG tehnologije.

Približni skupni
čas protokola

PARTNERJI PROJEKTA

Družba za aplikativno nevroznanost, ki z uporabo tehnologije za merjenje možganskih aktivnosti izboljšuje življenje posameznikov in družbe.

V primeru zdravstvenih težav se splača imeti zanesljivega partnerja. Triglav zdravje svojim zavarovancem zagotavlja kakovostno in celovito zdravstveno obravnavo.

Nevrološka klinika skrbi za diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo pacientov z nevrološkimi boleznimi. Partner je tudi Medicinska fakulteta, katedra za nevrologijo.

Spominčica Alzheimer Slovenija je društvo, ki skrbi za osveščanje o demenci in izvaja skupine za samopomoč svojcem bolnikov z demenco.

Zveza društev upokojencev Slovenije že več kot 70 let skrbi za izboljševanje kakovosti življenja starejših, medgeneracijskega sožitja in povezovanja.

Uradno vozilo projekta ADAM

Zahvala

Domu starejših Škofljica - Vitadom, posebej Nastji Ivanuša za podporo pri izvedbi pilotnih zajemov v mesecu aprilu.

Domu Janeza Krstnika Trnovo, predvsem dr. Bojan Kernu za podporo pri izvedbi pilotnih zajemov v mesecu aprilu.

Trubarjevi hiši literature za podporo pri promociji projekta.

Vsem Domovom za ostarele, ki so pristopili k izvedbi projekta Adam po Sloveniji. Hotel Diana iz Murske Sobote.

Volvo Slovenija zato, da smo lahko bližje ljudem.